Missie en Visie

Digitalisering

Shipping Factory zet vol in op digitalisering en een autonome scheepvaart in de toekomst. Hiervoor gaan we private- en publieke samenwerkingen aan voor ontwikkelingen én om in the lead te blijven op het gebied van modernisering en innovatie.

Betrouwbaarheid

De binnenvaart is nog steeds een betrouwbare en dé milieuvriendelijkste vervoersmodaliteit. Het fileprobleem is nog steeds niet opgelost terwijl op het water én ruimte, én capaciteit beschikbaar is. De sector is 24/7 in staat om heel Europa, zowel producent als consument te dienen in het transporteren van bulk, chemie en containers. Shipping Factory zet in op meer en efficiënter gebruik van deze transport modaliteit.

Vooruitstrevend

De mix van jarenlange ervaring en jonge ambitie beschouwen we als een groot goed. Investeringen in duurzaamheid, gemotiveerd personeel, een veilige en gezonde werkvloer en degelijk materiaal biedt perspectief. Het constant analyseren van de markt, PR, opleidingen en voortdurende professionalisering maken dit bedrijf vooruitstrevend.